Algemene voorwaarden en disclaimer 2023

 

Hypnose/hypnotherapie
Hypnose is geen wondermiddel, wel een hulpmiddel dat mensen kan helpen het welzijn in henzelf te hervinden. Hypnotherapeut Anouschka Boes is geen arts noch pseudo-arts en stelt geen diagnoses. Noch voert zij medische of pseudo-medische handelingen uit. Consulteer steeds uw arts betreffende de toepasbaarheid van adviezen of aanbevelingen. Hypnose mag nooit ter vervanging gezien worden van noodzakelijke medische zorg.
 

Reiki

Reiki is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie.

Reiki sluit geen enkel ander middel uit. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline, is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

Reiki en energie therapievormen nemen geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief medicatie of interventies.

Reiki therapeuten onthouden zich van uitspraken doen, over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. ze doen geen uitspraken over vakgebieden buiten Reiki en hebben niet de intentie om andere behandelingen of medicatie te doorkruisen.

Hoewel Reiki fantastische resultaten hebben geleverd, is het niet gegarandeerd, dat het voor iedereen werkt. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met Reiki doet.

Verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de therapeut of trainer of de mensen die het hebben uitgevonden.

Wij behouden ons het recht voor, om te allen tijde de behandeling eenzijdig te stoppen of annuleren.


Gemaakte afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat geannuleerde of niet nagekomen afspraken kunnen bij u in rekening worden gebracht.

 

RegioDeals:

Een ieder die een voucher aangeschaft heeft via RegioDeals voor een Reiki behandeling, kan de voucher inleveren van 10-03-2023 tot en met 10-06-2023. De behandeling kan pas starten zodra de vouchercode succesvol door Jouw eigen wijsheid is gescand.